opensource

De betekenis van Open Source is eigenlijk een letterlijke vertaling: een open bron. Een open source beschrijft het proces dat in productie en ontwikkeling vrije toegang heeft tot de bronmaterialen van het eindproduct, zoals software.

Sinds het gebruik van internet toeneemt, neemt ook de populariteit van open source toe. Ook het mogelijk maken van verschillende productiemodellen, manieren om communicatie te bedrijven en interactieve gemeenschappen dragen hier aan bij. De bekendste vorm van open source is open source software.

Dit model staat toe dat er gelijktijdig gebruik wordt gemaakt van verschillende agenda’s en productiebenaderingen. Dit in tegenstelling tot meer gecentraliseerde modellen van ontwikkeling, zoals we dit vaak zien bij commerciële softwareontwikkelaars. Bij deze commerciële ontwikkelaars is de broncode geheim. Auteursrecht beschermt de bron op die manier juridisch. Je kunt het programma bij koop of huur wel gebruiken, maar niet aanpassen. Bij de productiebenadering wordt gestreefd naar een grote mate van onafhankelijkheid tussen de leden die samenwerking. Dit samenwerken gaat vaak volgens principes als peer-to-peer. Er is weinig centrale sturing. Hierdoor komen eindproducten en de daar aan ten grondslag liggende basismaterialen vrij ter beschikking in het publieke domein. Concreet komt het er op neer dat iedereen software aan kan passen.

Het begrip open source ontstond tijdens een strategiesessie in Californië. Netscapes deelde destijds, in januari 1998, mee dat de broncode van Navigator zou worden vrijgegeven. De leden van de sessie deden het voorstel om de release de term ‘open source’ te geven. Dit om te voorkomen dat er verwarring zou ontstaan over de ideologische connotaties van de term ‘free software’ zouden ontstaan. De licentie kwam uiteindelijk terecht bij Mozilla Foundation.

Producenten zijn niet altijd even blij met open source. Besturingssystemen kunnen worden ‘gejailbreakt’. Hierdoor kunnen apps en programma’s gratis worden gedownload en geïnstalleerd, terwijl ze normaal gesproken geld kosten. Voor handige gebruikers, programmeurs en hackers is een open source echter geen probleem. Gebruikers kunnen veel voordelen halen uit open source. Zo zijn er veel creatieve programmeurs die besturingssystemen en andere software bewerken en online beschikbaar stellen. Dit noemen we ‘mods’. De programmeurs hebben de software dan volledig gemodificeerd naar eigen wens.

opensource